VIDEO | S-a modificat legea zilierilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş informează că, prin O.U.G. nr. 26 din 18 aprilie a fost modificată legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Potrivit reprezentanților ITM Maramureș este foarte important să se stabilească aşa cum sunt în concepţia legiuitorului definite activităţile cu caracter ocazional, astfel: activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au un caracter permanent. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută de lege, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

”O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic”, se arată în comunicatul emis de ITM Maramureș.

Numărul de angajatori care au depus registre de zilieri la ITM Maramureş până la data de 30 aprilie 2019, este de 168.

Principalele modificări aduse prin ordonanţa de urgenţă vizează domeniile de activitate în care pot fi utilizaţi zilieri, prevăzute în lege după modificăriile aduse de O.U.G. nr. 114/2018 au fost completate cu activităţile din, grupa 823, grupa 731, clasele 0149, 5610, 5621, 5630, 8130, 9001, 9002, 9004 şi 9140.

Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.

Până la intrarea în vigoare a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, beneficiarii/angajatorii vor depune Registrul de evidenţă al zilierilor în aceleaşi condiţii. Numărul de poziţii din registru, care este echivalent cu numărul de zile lucrate de către zilieri în intervalul 01.01.2019 – 30.04.2019, este de 12114.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.