VIDEO | S-a dat startul depunerii proiectelor pe ghidurile de sport, cultură și tineret

Județul Maramureș prin Consiliul Judeţean acordă, în anul 2019, finanţări nerambursabile din bugetul propriu, în baza legii  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentrui: sport – 1.000.000 de lei, cultură –  725.000 de lei și tineret – 400.000 de lei.

Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitantului” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de la sediul Consiliului Judțețean Maramureș, camerele 33 și 37 sau de pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în ghid la registratura autorităţii finanţatoare – Consiliul Judeţean, strada Gheorghe Şincai, nr. 46, camera 24. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face pe bază de selecţie de oferte de către comisii aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean. Comisia de selecţie va comunica solicitanţilor neselecţionaţi, la încheierea procedurii, motivele neacordării finanţării, iar celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor de finanţare. Autoritatea finanţatoare Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 de zile la 15 zile, conform prevederilor legii privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes genera. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundaţiilor, instituțiilor și cluburilor sportive, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului.

Termenul limită de depunere a proiectelor este data de 30 mai, ora 15:00. Perioada de selecţie şi evaluarea a proiectelor este: 3 – 24 iunie.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.