VIDEO | Măsuri legate de pensii

În Ordonanța de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018, sunt prevăzute pentru anul în curs o serie de măsuri fiscal-bugetare și în domeniul pensiilor. Spre exemplu, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 de lei până la 1 septembrie, când se va majora cu 15%, ajungând astfel la 1.265 de lei.

Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari se menține la 640 de lei și abia de la 1 septembrie se va majora cu 10%, ajungând la 704 lei. În acest an, indicele de corecție prevăzut la articolul 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20. De menționat mai este faptul că, în perioada 2019-2021, se mențin în plată la nivelul acordat sau cuvenit pentru luna decembrie 2018 mai multe drepturi. Dintre acestea:

 • Indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990;
 • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1;
 • Drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11;

De asemenea, în perioada 2019-2021, indemnizațiile stabilite în baza Legii Recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987  și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018. Tot în perioada 2019-2021, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2018. Se mai menționează:

 • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49 / 1999 privind pensiile I.O.V.R, cu modificările și completările ulterioare;
 • Indemnizațiile prevăzute de OUG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189 / 2000, cu modificările și completările ulterioare.
 • Indemnizațiile prevăzute de Legea 309/2002 privind recunoașterea șia cordarea unor drepturi personale care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
 • Cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzut de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată;
 • Indemnizația lunară prevăzută la art. 12. alin (1) din Legea nr 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cuantumul indemnizațiilor acordare membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;
 • Cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;
 • Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor,a cordat în temeiul Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
 • Indemnizațiile reparatorii lunare, potrivit art. 4, (alin.) 2și art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Indemnizațiile și bursele prevăzute de OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.