VIDEO | Bogdan Tomoiagă: ”Ordonanța adoptată de Guvern aduce soluții pentru impulsionarea investițiilor în infrastructura de turism”

Maramureșeanul Bogdan Tomoiagă, secretar de stat în Ministerul Turismului, a vorbit despre Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul României, zilele trecute, care privește stabilirea unor măsuri pentru finanțarea investițiilor în turism.

”Conform actului normativ, prin derogare de la Legea nr. 273/2006, investițiile în turism se pot finanța pe o perioadă care se poate întinde până la patru ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani. OUG adoptată de Guvern reglementează modalitățile prin care se pot deconta sumele contribuției de la bugetul de stat, utilizarea sumelor transferate de la bugetul Ministerului Turismului, precum și posibilitățile de recuperare a acestora pentru nerespectarea prevederilor legale sau contractuale. Ordonanța de guvern cu privire la finanțarea investițiilor în turism adoptată zilele acestea aduce soluții pentru impulsionarea investițiilor în infrastructura de turism finanțate de către Guvern și realizate de către autoritățile publice locale. Beneficiarii acestor contracte de finanțare vor avea, prin prevederile bugetare și contractele de finanțare, garanția alocării fondurilor pentru finalizarea investițiilor finanțate”, a precizat secretarul de stat în MT, Bogdan Tomoiagă.

Potrivit OUG, începând cu anul 2019, Ministerul Turismului  încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate și nedecontate din contractele de lucrări  aflate în derulare.  Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare. Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Turismului aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea serviciilor/lucrărilor executate. În situaţia în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Turismului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.

Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor şi de modul de utilizare a sumelor

În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Turismului notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit. În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele respective, Ministerul Turismului  solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Turismului comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor.

Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri, servicii, lucrări, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Turismului toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate, a explicat secretarul de stat în Ministerul Turismului, Bogdan Tomoiagă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.