Video|Reglementări privind diminuarea risipei alimentare

La sfârșitul lunii ianuarie Guvernul a adoptat o hotărâre privind diminuarea risipei alimentare. Principalul obiectiv al actului normativ adoptat este de a combate risipa alimentara prin incurajarea donarii de alimente.

Măsurile de prevenire pentru diminuarea risipei alimentare se adresează operatorilor economici din cadrul fiecărei verigi a lanțului agroalimentar. Operatorii economici donatori vor beneficia de facilități fiscale în temeiul Codului Fiscal, prin deducerea cheltuielilor cu alimentele donate, din impozitul pe profit. Transferul alimentelor prin donare se poate face oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale. Fac excepţie de la donare produsele alimentare perisabile: sucuri de legume și fructe nepasteurizate, legume și fructe pretăiate, semințe germinate.

Este interzisă donarea către consumatorul final a alimentelor perisabile microbiologic de origine animală, respectiv carnea și organele proaspete provenite de la bovine, porcine, caprine, ovine, cabaline, păsări de curte, vânat sălbatic sau de crescătorie, carnea tocată, carnea preparată, laptele crud și produsele din lapte crud, peștele și produsele din pescuit proaspete, ouăle și produsele din ouă crude.

Totusi, alimentele menționate pot fi donate către operatorii receptori de tipul cantinelor sociale sau al altor unități de alimentație publică, în vederea transformării acestora, fără întârziere nejustificată, în produs finit, destinat consumatorului final. Sunt excluse de la donare băuturile alcoolice.

Pe tot parcursul procesului de donare vor fi respectate normele legale in vigoare privind siguranța si securitatea alimentara.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.