Protest spontan la AJOFM Maramureș pentru eliminare inechităților salariale

Salariații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș entitate cu personalitate juridica la nivel județean, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au efectuat un protest spontan azi, 15 noiembrie între orele 10.00 și 11.00, în vederea eliminării inechităților salariale din aceeași familie ocupațională, astfel încât să poată desfășura activitățile aferente noului an bugetar în cele mai bune condiții.

Decizia trebuie să reprezinte un act de reglementare cât mai urgent pus în aplicare, care să asigure o restabilire temporară a echilibrului în sectorul bugetar până la momentul aplicării noii legi a salarizării unitare.

În acest sens arătăm faptul că, potrivit Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă şi H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ce are în subordine unităţi cu personalitate juridică precum agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, centrele regionale de formare profesională a adulţilor şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

În aceeaşi ordine de idei precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, instituţia noastră administrează la nivel local bugetul asigurărilor de şomaj, care este parte componentă a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tot în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pe lânga plata indemnizaţiei de şomaj acordată persoanelor care au rămas fară un loc de muncă, Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș realizează şi măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, care privesc:

– creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, stimularea mobilităţii forţei de muncă;

– stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, prin acordarea de subvenţii pentru o gama largă de categorii sociale;

– stimularea şomerilor pentru a-şi găsi mai repede un loc de muncă, prin acordarea de prime de activare, inserţie, mobilitate, încadrare şi relocare;

– promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Cu privire la aceste măsuri mai sus menţionate, precizăm faptul că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș, atât în calitate de beneficiar cât şi în calitate de partener cu alte entităti eligibile, prin cererile de finantare depuse şi aprobate, a atras începând cu anul 2010 și până în prezent, fonduri nerambursabile cu finanţare  de la Uniunea Europeană.

Totodată, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a implementat proiecte cu finanțări nerambursabile de peste 1 mld. EUR, la nivelul tuturor județelor în care are structuri funcționale, implicit la nivelul județului Maramureș cu funcționarii publici din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș.

Suntem profesioniști, suntem dedicați și suntem demni de respect și recunoaștere. Avem dreptul la un trai decent și la o muncă respectată, iar noi cerem exact asta!

Este revoltător să vedem cum alți colegi din alte ministere se bucură de beneficii și salarii consistente, în timp ce noi suntem nevoiți să acceptăm de ani buni batjocură și dispreț din partea guvernanților, a celor care ar trebui să ne reprezinte interesele.

Suntem aici pentru a cere cu tărie, condiții de muncă adecvate, personal suficient pentru a face față cerințelor activității noastre și o remunerare pe măsura activității depuse.

Cerem următoarele:

Tratament echitabil: Cerem respect și tratament echitabil din partea factorilor decizionali. Nu suntem dispuși să acceptăm discriminare.

Remunerare corectă: Solicităm o evaluare justă a salariilor noastre în conformitate cu efortul depus și responsabilitățile asumate. Suntem demni de o remunerare pe măsura contribuției noastre la societate.

acordarea drepturile salariale caștigate în instanță prin sentințe definitive și neacordate, eșalonate pe o perioadă de 5 ani!

Condiții de muncă adecvate: Cerem asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur, precum și resurse suficiente pentru a ne desfășura activitatea în mod eficient.

Personal adecvat: Suntem conștienți de cerințele activităților noastre și solicităm alocarea unui personal suficient pentru a face față volumului de muncă și pentru a asigura servicii de calitate.

Solicităm sprijinul publicului și a colegilor noștri din diverse sectoare. Uniți în voce și acțiune, putem determina schimbarea de care avem atâta nevoie!”, se află în comunicatul transmis de funcționarii publici ai AJOFM Maramureș.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.