Preşedinţia daneză doreşte să pună bazele Europei de mâine

Preşedinţia daneză doreşte să pună bazele Europei de mâine

Danemarca a preluat preşedinţia Consiliului UE începând de la 1 ianuarie 2012, dorind să ofere Europei mijloacele prin care să poată face faţă provocărilor majore cu care se confruntă în prezent.Danemarca preia preşedinţia UE într-un climat dificil. În cooperare cu celelalte state membre şi cu instituţiile europene, guvernul danez doreşte să scoată Uniunea din criză şi să asigure condiţiile necesare stimulării creşterii economice.
Cele patru priorităţi ale preşedinţiei daneze vizează economia, creşterea, mediul şi securitatea.

O Europă responsabilă

Preşedinţia daneză va trebui să pună în practică deciziile Consiliului European din decembrie 2011 referitoare la întărirea disciplinei bugetare şi stabilizarea economiei.

În egală măsură, aceasta se va asigura de buna aplicare a măsurilor privind guvernanţa economică şi de evaluarea semestrială a bugetelor naţionale. Pentru a evita noi crize, preşedinţia daneză prevede, de asemenea, accelerarea reformelor care vizează o reglementare mai strictă a sectorului financiar.

În paralel, va contribui la avansarea discuţiilor referitoare la bugetul UE pentru perioada 2014-2020, astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârşitul lui 2012.

O Europă dinamică

Pe agenda de lucru a preşedinţiei daneze sunt prevăzute măsuri care vizează stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă. Se va pune accentul pe piaţa unică, care împlineşte 20 de ani de existenţă în 2012. Sunt necesare noi reforme, pentru ca întreprinderile şi cetăţenii europeni să se bucure din plin de facilităţile pe care aceasta le oferă. Danemarca îşi propune să ia măsuri în baza acţiunilor-cheie definite de Comisia Europeană în Actul privind piaţa unică.

De asemenea, preşedinţia daneză doreşte să ofere noi perspective întreprinderilor europene, în special prin intermediul acordurilor de liber schimb cu Japonia, India, Canada şi Tunisia.

O Europă verde

Programul de lucru al preşedinţiei daneze prevede măsuri care vizează o creştere economică durabilă şi care, totodată, să ţină seama de protecţia mediului. Este important ca UE să-şi menţină poziţia de lider mondial în ceea ce priveşte protecţia mediului, eficienţa energetică şi combaterea schimbărilor climatice.

Pentru aceasta, se va pune accentul pe propunerea de directivă privind eficienţa energetică, foaia de parcurs pentru energie 2050 şi cel de-al şaptelea program de acţiune privind mediul.

O Europă sigură

În contextul recentelor evenimente care au avut loc în nordul Africii şi ţinând cont de numărul important de imigranţi sosiţi la graniţele UE, preşedinţia daneză doreşte să amelioreze gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. Sunt avute în vedere, în special, finalizarea sistemului european comun de azil şi consolidarea măsurilor privind libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Schengen.

Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte extinderea UE, Danemarca se angajează să asigure avansarea negocierilor lansate cu Islanda şi Turcia, să înceapă discuţiile cu Muntenegru şi să finalizeze tratativele referitoare la candidatura Serbiei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.