Obligațiile persoanelor fizice şi juridice privind mediul la Câmpulung la Tisa
În aplicarea legislaţiei privind protecţia mediului, persoanelor fizice şi juridice din comuna Câmpulung la Tisa le revin următoarele obligaţii:
a) depozitarea deşeurilor de orice fel numai pe amplasamentele autorizate în acest sens;
b) să nu ardă mirişiţile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciului public pentru situaţii de urgenţă;
c) luarea de măsuri de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră;
d) să nu deverseze în apele de suprafaţă şi subterane, ape uzate, fecalo-menajere, substanţe periculoase;
e) să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor, pârâielor, pârâiaşelor şi în luciurile de apă a deseurilor de orice fel;
f) să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a tufişurilor şi pajiştilor existente;
g) să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii, precum şi să ia măsurile de înlocuire şi de completare;
h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deseuri de orice fel;
i) să nu aprindă şi să folosească focuri deschise, decât în vetre special amenajate şi semnalizate;
j) se interzice tăierea sau scoaterea din rădăcini al oricărui tip de arbore şi arbust de pe domeniul public sau privat al comunei Câmpulung la Tisa şi al Cetăţenilor acesteia;
k) este interzisă vânzarea /cumpărarea de material lemnos fără provenienţa legală sau fără avizele de însoţire ori documentele echivalente acestora;
l) se interzice depozitarea materialului lemnos si a materialelor de construcţii mai mult de 10 (zece) zile pe domeniul public al comunei, (podete, şanţuri, marginea drumului, etc).
m) se interzice deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel, prin smulgere rupere, tăiere.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 – 1500 lei nerespectarea prevederilor.

 

Sursa: Comuna Câmpulung la Tisa

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.