Finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale maramureșene în valoare totală de 200.000 lei

Județul Maramureș prin Consiliul Judeţean Maramureș invită persoanele juridice de drept public ori privat, fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultură.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2021, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: Bugetul propriu al județului. Suma: 200.000 lei pe domeniul cultură.
  3. Durata proiectelor : de la încheierea contractelor până la 15.12.2021.
  4. Data și ora – limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal – Legea nr. 350/2005, art. 20, alin. (2): 19.07.2021 ora 16.00. Motivul termenului de 15 zile se datorează adoptării Legii bugetului de stat cu întârziere și a necesității de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundațiilor sau persoanelor juridice de drept public ori privat, fără scop patrimonial, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului, având în vedere întârzierea provocată de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, cam. 25, județul Maramureș.
  6. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituției: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare.
  7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 20-23.07.2021.

 Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 123 din 30.06.2021.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.