VIDEO | Facilități fiscale ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus

Direcția Venituri din cadrul Primăriei Sighetu Marmației anunță aporbarea acordării unor facilități fiscale, ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus. Pe site-ul instituției au fost publicate condițiile în care agenții economici pot beneficia de aceste facilități fiscale.

Astfel s-a aprobat  reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 20%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

De asemenea s-a aprobat scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei  de coronavirus, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Mai multe informații despre acordarea facilităților fiscale găsiți pe site-ul Primăriei Sighetu Marmației.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.