Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate la spitalul orășenesc Vișeu de Sus

Orașul Vișeu de Sus anunță demararea implementării proiectului cu titlul: “Extinderea şi dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al spitalului oraşenesc Vişeu de Sus” , finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investitii 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional şi local, reducând inegalităţile în cee ace priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea social prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș. Scopul proiectului este generat de faptul că Spitalul orășenesc Vișeu de Sus deservește atât zona urbană cât și zonele rurale învecinate, cuprinzând o populație totală de aproximativ 60.000 de locuitori, fiind unicul furnizor public de servicii medicale nespitaliceşti din oraşul Viseu de Sus.

Obiective specifice:

  1. OS1 – Asigurarea accesul sporit la servicii preventive şi de terapie de primă linie a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus, prin extinderea ambulatoriului Spitalului oraşenesc Vişeu de Sus cu un corp de clădire care să asigure funcţionalităţile necesare.
  2. OS2 – Imbunătăţirea procesului de asigurare a serviciilor de sănătate prin dotarea cu echipamente medicale necesare unei bune desfaşurări a activităţii ambulatoriului.
  3. OS3 – Reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, mai ales a celei din mediul rural şi a persoanelor cu dizabilităţi, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea incipientă şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai puţin grave, ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Valoarea proiectului:   10.882.472,01 lei, din care 10.471.233,37 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Data de începere a proiectului: 15.02.2018

Data de finalizare a proiectului: 31.01.2022

ORASUL VISEU DE SUS

Date de contact beneficiar: Oraşul Vişeu de Sus, Str. 22 Decembrie, Nr.19, jud.Maramureş, tel.0262352880, primariaviseu@yahoo.com

 

 

Codul MySMIS  123674

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.