Contencios administrativ în Baia Mare privind desfăşurarea alegerilor

Contencios administrativ în Baia Mare privind desfăşurarea alegerilor

Prefectul Sandu Pocol a atacat la instanţa de contencios administrativ Hotărârea Consiliului Local Baia Mare Nr. 88/2011 privind aprobarea cheltuielilor pentru desfăşurarea alegerilor parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare din bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2011,  pe motiv că adoptarea acesteia s-a făcut cu depăşirea limitelor de competenţă, conform precizărilor Direcţie Generale a Finanţelor Publice Maramureş. 
Reprezentantul Guvernului în teritoriu a spus:” În calitate de garant al respectării legalităţii în teritoriu mi-am făcut datoria şi după ce am primit toate documentele care au stat la baza elaborării hotărârii consiliului local le-am analizat cu juriştii Instituţiei Prefectului. Modificările de buget prin virări de credite, în cadrul aceluiaşi capitol revin ordonatorului principal de credite, conform legislaţiei în vigoare, prin urmare competenţa aparţinea primarului interimar şi nu Consiliului Local Baia Mare. În aceste condiţii am apreciat că hotărârea este nelegală, fiind adoptată cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.”
Ministerul Administraţiei şi Internelor a precizat într-o notă că hotărârea Consiliului Local Baia Mare Nr. 88/2011 încalcă principiul echilibrului bugetar, potrivit căruia bugetul de venituri şi cheltuieli trebuie să fie un buget echilibrat, iar cheltuielile trebuie să fie egale cu veniturile. Consiliul Local Baia Mare trebuia fie să majoreze veniturile bugetului local cu suma necesară organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale, fie să diminueze cheltuielile cu suma respectivă. Această decizie se realizează numai prin aprobarea unei rectificări bugetare, iar hotărârea adoptată de consiliul local nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unei rectificări bugetare. Mai mult, cheltuielile aprobate de consiliul local nu au asigurată sursa de finanţare. Consiliul Local Baia Mare a hotărât că suportarea cheltuielilor cu plata indemnizaţiilor pentru alegeri se va face prin diminuarea fondurilor alocate pentru plata salariilor de bază şi a contribuţiei instituţiei la fondul asigurărilor sociale de stat, astfel încât sumele alocate la cheltuieli de personal vor deveni insuficiente pentru plata angajaţilor instituţiei, conform raportului de specialitate al viceprimarului.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.