Video|Cercetări în lucrul cu tinerii

Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) lansează cercetările dedicate analizei contextului românesc în domeniul standardizării şi analizei comparative a lucrului cu tinerii la nivel european, elaborate în cadrul proiectului “Standarde și politici publice sustenabile în lucrul cu tinerii din România”.

Activitatea de cercetare a inclus două demersuri diferite, cu scopul de a contribui la elaborarea documentului final al proiectului, respectiv o politică publică de tineret. Primul demers a constat în realizarea unei cercetări comparative privind lucrul cu tinerii în general şi activităţile din centrele de tineret în special, în ţările europene. A fost necesară pentru ca documentele ce vor fi propuse să fie inspirate de standarde, metode, metodologii şi reglementări care sunt testate, recunoscute şi care au generat deja impact pozitiv asupra tinerilor. Al doilea demers a constat în realizarea unei cercetări a cadrului legislativ şi de politici publice naţionale privind standardizarea serviciilor publice în general a urmărit ca politica publică privind standardizarea în activităţile de lucru cu tinerii să se integreze în politica publică transversală de consolidare a administraţiei publice prin standardizarea serviciilor publice. Cele două cercetări pot fi consultate pe site-ul proiectului: www.standarde-tineret.ro. Proiectul “Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. Detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.standarde-tineret.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.