Anunț de participare la finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pentru ONG-uri

Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și cluburile sportive constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: bugetul județului, 800.000 lei – domeniul sport.
  3. Durata proiectelor: până la data de 15.12.2021.
  4. Data și ora-limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal – Legea nr. 350/2005, art.20  (2): 4.06.2021, ora 14:00.

Motivul termenului de 15 zile se datorează necesității de demarare a proiectelor asociaţiilor și cluburilor sportive care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului, având în vedere întârzierea provocată de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

  1. Adresa la care se depun propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46 – camera 25.
  2. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituţiei: cjmaramures.ro , secțiunea activitate/ghiduri de finanțare.
  3. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 7.06.2021- 18.06.2021.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 93 din 17.05.2021.

 

PREȘEDINTE

Ionel Ovidiu Bogdan

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.