ANIVERSARE: 120 de ani de la înființarea bibliotecii Muzeului

Biblioteca Muzeului Orășenesc Baia Mare s-a constituit odată cu primele colecții, prin donațiile băimărenilor și, ulterior, prin achiziții. Fondul de carte moștenit este îmbogățit permanent, inclusiv prin schimbul interbibliotecar cu alte instituții din țară.

În primăvara anului 1930 colecțiile Muzeului Orășenesc (inclusiv biblioteca) au fost mutate, în casele Băncii oraşului, de pe actuala stradă Crişan. Cu această ocazie au fost inventariate şi ordonate 6.517 cărţi, biblioteca muzeului devenind astfel un important loc de culturalizare pentru băimăreni.

Biblioteca Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureș a beneficiat, începând cu anul 2007 de investiţii care au permis îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare şi organizarea unei săli de lectură, pregătită să găzduiască manifestări ştiinţifice sau culturale, mese rotunde, conferinţe de presă, lansări de carte.

La această dată, fondul de carte veche, denumit “Schönherr Gyula”, în memoria fondatorului Muzeului din Baia Mare, constituit și îmbogățit de-a lungul timpului, cuprinde astăzi aproximativ 9.317 de volume, datate în perioada dintre secolele XV- XX.

Fondul de carte curentă numără, în prezent, peste 15.000 de volume şi este structurat pe mai multe domenii: istorie, arhelogie, artă, etnografie, limbă şi literatură, periodice, ordonate conform normelor ştiinţifice în vigoare. Pentru a veni în ajutorul cititorilor am pus la dispoziție un catalog online al fondului de carte curentă care cuprinde un număr de 12.350 de exemplare care pot fi accesate pe adresa https://biblioteca.mjiamm.qulto.eu.

La aniversarea a 120 de ani de la deschiderea Muzeului, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, a considerat oportun să vă prezinte publicațiile editate de-a lungul timpului.
1951-1968. Muzeul Regional Maramureş
O. Bandula, O. Valentin, I. Maştei, M. Pop, I. Copăcean, Baia Mare – schiţă monografică, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1965.
Eugen Chirilă, Octavian Bandula, Tezaurul Monetar de la Baia Mare, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Radu Popa Mircea Zdroba, Şantierul Arheologic Cuhea. Un centru voievodal din veacul al XIV- lea, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Maria Bitiri, Aurel Socolan, Cercetări Paleolitice în Ţara Oaşului, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Kurt Horedt, Aşezarea fortificată din perioada tîrzie a bronzului de la Sighetul Marmaţiei, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Ioan H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966.
Octavian Bandula, Cornel Borlea, Ioan Németi, Aurel Socolan, Mircea Zdroba, Pagini din istoria Maramureşului, Muzeul Regional, Baia Mare, 1967.
I.D. Ştefănescu, Biserica din Şurdeşti, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1967.
Vlad Zirra, Un cimitir celtic în Nord-Vestul României, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare (fârâ an de apariţie).
1968-2006. Muzeul Judeţean Maramureş
Radu Popa, Cnezatul Marei, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1969.
Trofin Hăgan, Valeriu Achim, Ioan S. Mureşan, Vasile Căpîlnean, Maramureşul şi unirea 1918, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1968.
Viorica Ursu, Ioan Igna, Lucia Pop, Memorandul românilor. Centenar, Muzeul de Istorie, Baia Mare, 1994.
Viorica Ursu; Traian Ursu, Monumente băimărene. Ctitorii ale lui Iancu de Hunedoara, Muzeul de Istorie şi Arheologie Baia Mare, Baia Mare, 1999.
Mircea Rusu, Octavian Bandula, Mormîntul unei căpetenii celtice de la Ciumeşti, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1970.
Eugen Chirilă, Aurel Socolan, Tezaure şi descoperiri monetare din colecţia Muzeului Judeţean Maramureş, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971.
Carol Kacsó, Ghidul expoziţiei de Arheologie, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1972.
Oana Leşiu, Marius Câmpeanu, Cartea veche – moştenire vie, Secţia de Istorie,Catalog selectiv de expoziţie, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2003.
Grigore Man, Lucia Pop, Istoria mineritului maramureşean, Secţia de Istorie, Expoziţie permanentă, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2004.
Grigore Man, Mănărăzan Mihaela, Baia Mare – oraş medieval, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare,2004.
Grigore Man, Lucia Pop, Mihaela Mănărăzan, Oana Leşiu, Gheorghe Robescu, Marius Câmpeanu, Valori patrimoniale, Secţia de Istorie, Expoziţie pemanentă, Muzeul Judeţea Maramureş, Baia Mare, 2004.
Grigore Man, Carol Kacsó, Comori ale epocii bronzului din nordul Transilvaniei, Secţia de Arheologie, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
Grigore Man, Lucia Pop, Oana Leşiu, The old book living inheritance[Carte veche moştenire vie], Muzeul Judeţean Maramureş, Secţia de Istorie, Baia Mare, 2005.
Mihaela Mănărăzan, Turnul Sf. Ştefan – simbol peste veacuri al oraşului Baia Mare, proiect cultural realizat de Asociaţia „Prietenii Muzeului” Baia Mare, Consiliul Local Baia Mare, Primăria Municipiului Baia Mare şi Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
Valeriu Cavruc, Andrea Chiricescu, Sarea, Timpul şi Omul, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Judeţean Maramureş, Sfîntu Gheorghe, 2006.
2006 – prezent. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arhelogie Maramureş
Colecţia: Studii şi Cercetări Maramureşene
Hadrian, Daicoviciu; Octavian, Bandula; Ioan, Glodariu, Cercetările de la Onceşti din Maramureş, Seria: Studii şi Cercetări Maramureşene 1, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1965.
Carol Kacsó, Descoperiri de bronzuri din Nordul Transilvaniei (I). Colecţia Ferenc Floth, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria: Studii şi Cercetări Maramureşene 2, Baia Mare, 2007.
Raul Cardoș, Tezaurul monetar roman de la Oarța de Sus, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria: Studii şi Cercetări Maramureşene 3, Baia Mare, 2020
Colecţia: Muzeul Viu
Lucia Pop, Oana Leşiu, Baia Mare-oraşul meu. Monumente medievale, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria „Muzeul Viu” 1, Baia Mare, 2008.
Ioan Botiş, Baia Mare-110 ani de activitate muzeală, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria Muzeul Viu 2, Baia Mare, 2014.
Lucia Pop, Viorel Rusu, Expoziţia permanentă „Minerit şi civilizaţie în Maramureş”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Muzeul Viu 3”, Baia Mare, 2017.
Lucia Pop, Viorel Rusu, Rivulus Dominarum-690. Vestigii şi mărturii istorice medievale, Proiect editorial coordonat de Oana Leşiu, realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2019, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Muzeul Viu 4”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2019.
Viorel Rusu, Lucia Pop, Povestea lor, istoria noastră. Personalităţi băimărene înainte şi după 1900. Patrimoniu memorial băimărean, Proiect editorial coordonat de Oana Leşiu, realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2019, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Muzeul Viu 5”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2019.
Viorel Rusu, Lucia Pop, O istorie ilustrată a orașului Baia Mare 1800-1950, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Muzeul Viu 6”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2020.
Viorel Rusu, Lucia Pop, Clădiri, edificii, monumente și statui cu poveste. O altfel de istorie a orașului Baia Mare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria Muzeul Viu 8, Baia Mare, Ed. Eurotip, 2021.
Colecţia: Bibliotheca Marmatia
Carol Kacsó, Der Nordkarpatische raum in der bronzezeit, Muzeul Judeţean Maramureş, Seria Bibliotheca Marmatia1, Baia Mare, 2001.
Carol Kacsó, Bronzezeitliche kulturescheinungen im karpatischen raum. Die beziehungen zu den benachbarten gebieten, Seria Bibliotheca Marmatia 2, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2003.
Carol Kacsó, Repertoriul Arheologic al Judeţului Maramureş,vol. I , vol. II, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria Bibliotheca Marmatia 3, Baia Mare, 2011.
Radu-Alexandru Dragoman, Sorin Oanţă-Marghitu, Arheologie şi politică în România, Seria Bibliotheca Marmatia 4, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2013.
Radu-Alexandru Dragoman, Materialitatea Experimentului Piteşti. Eseu arheologic despre memoria represiunii şi rezistenţei în România comunistă, Seria Bibliotheca Marmatia 5, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2015.
Marius Câmpeanu, Ionela Simona Mircea, Elena Elisabeta Pleniceanu, Constantin Băjenaru, Mari fotografi din Transilvania secolele XIX-XX, Muzeul Judeţean de istorie şi Arheologie Maramureş, Ed. Eurotip, Seria Bibliotheca Marmatia 6, Baia Mare, 2018.
Marius Câmpeanu, Centenarul Unirii 1918-2018. Maramureşul înainte şi după Marea Unire a Românilor, Seria Bibliotheca Marmatia 7, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2019.
Marius Câmpeanu, Mari fotografi din Transilvania, secolele XIX-XX, vol. II, Seria Bibliotheca Marmatia 8, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2020.
Colecția: Colecţii Muzeale
Carol Kacsó, Mărturii Arheologice (album), Muzeul Judeţean Maramureş, Seria „Colecţii Muzeale I”, Ed. Nereamia Napocae, Baia Mare, 2004.
Carol Kacsó, Lucia Pop, Minerit şi civilizaţie în Maramureş (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Colecţii Muzeale II”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2010.
Viorel Rusu, Lucia Pop, Baia Mare în imagini. Stampe şi fotografii (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Colecţii Muzeale III”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2011.
Viorel Rusu, Lucia Pop, Ioan Botiş, Baia Mare – oraş liber regal. Vestigii şi mărturii istorice medievale (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Colecţii Muzeale IV”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2013.
Viorel Rusu, Lucia Pop,Călătorie în Universul ceasului. Colecţia de Orologerie (album), Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria „Colecţii Muzeale V”, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2016.
Colecția: Studii și Comunicări Științifice
Marius Câmpeanu (coordonator), Studii și Comunicări Științifice I, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria Studii și Comunicări Științifice, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2020.
Marius Câmpeanu (coordonator), Studii și Comunicări Științifice II, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Seria Studii și Comunicări Științifice, Ed. Eurotip, Baia Mare, 2023.
Porumbăceanu Claudiu (coordonator), Viorel Rusu (editor), Dr. Vasile Lucaciu – Pro sancta unione omnium romanorum. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Ed, Argonaut – Mega, Cluj-Napoca, 2022.
Botiș Ioan, Asteroidul F.C. Baia Mare și galaxia Real Madrid, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Ed. Eurotip. Baia Mare, 2022
Marmatia I, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1969.
Marmatia II, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971.
Marmatia 3, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1978.
Marmatia 4, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1978.
Marmatia 5-6, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1979-1981.
Marmatia 7/2, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2002.
Marmatia 7/1, Arheologie, Numismatică, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2003.
Marmatia 8/1, Arheologie,Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
Marmatia 8/2, Istorie, Etnografie, Astronomie.Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2005.
Marmatia 9/2, Istorie,Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, 2007.
Marmatia 9/1, Arheologie,Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, 2009.
Marmatia 10/1, Arheologie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2012.
Marmatia 11, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2014.
Marmatia 12, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2015.
Marmatia 13, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2016.
Marmatia 14, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2017.
Marmatia 15, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2018.
Marmatia 16-17, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2019-2020.
Marmatia 18, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2021.
Marmatia 19, Arheologie – Istorie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare, 2022.
„Marmatia”, publicaţie ştiinţifică periodică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş cât şi o parte din lucrările de specialitate prezentate mai sus se găsesc la standul de vânzare a muzeului si pot fi achiziţionate în perioada programului de vizitare de marti până duminică între orele 10-17.
 Ştef Mioriţa, conservator-bibiotecar în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.