VIDEO | A fost stabilit calendarul pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului

A fost stabilit calendarul pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial. Potrivit ordinului, înscrierea candidaților este programată în intervalul 13-24 iulie.

Documentele-tip de înscriere pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ, centre de examen, sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ. Probele scrise ale bacalaureatului de toamnă sunt programate în săptămâna 24-27 august, astfel: 24 august – Limba și literatura română, 25 august – proba obligatorie a profilului, 26 august – proba la alegere a profilului și specializării, 27 august – Limba și literatura maternă. Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învăță­mânt liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echiva­la­rea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice. Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14-20. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui. Contestațiile vor putea fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații vor completa, semna și depune/transmite electronic și o declarație-tip în care se va menționa faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip va fi semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie. Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.