Subvenţii pentru crescătorii de bovine

Subvenţii pentru crescătorii de bovine
Începând de luni 18 iulie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Maramureş începe campania de preluare a cererilor pentru acordarea subventiilor crescatorilor de bovine. Beneficiarii primei sunt producătorii agricoli înscrişi în evidenţa APIA, având cod unic de identificare, care deţin, cresc şi exploatează cel puţin 3 bovine cu vârsta de minimum 6 luni.
Fermierii trebuie să figureze în Registrul Naţional al exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2008, iar exploataţia trebuie să fie înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei. Prima se acordă şi proprietarilor exploataţiilor nou înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 respectiv 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011, care deţin minimum 3 capete de bovine, cu vârsta de minimum 6 luni. Beneficiarii trebuie să depună următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală; documentele care atestă provenienţa animalelor (paşapoartele) pentru exploataţiile înfiinţate după data de 31 ianuarie 2008; declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care solicită subvenţia nu au fost eligibile la plată pentru prima în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 (după caz) cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor; copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul; copie dovadă cont bancar activ pe numele solicitantului. Cererile se depun individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale, la Centrul local/ Centrul Judeţean al APIA Maramures, în perioada 15 iulie – 31 august 2011, conform programărilor afişate la Centrele locale APIA si la sediile primăriilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.