Se fac angajări la spital

Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 3 posturi de statistician medical debutant la Serviciul informatică, evaluare și statistică medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate și să îndeplinescă, de asemenea, condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs. Candidații trebuie să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

16 mai, ora 15.30 este termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere. În 27 mai este programată proba scrisă, iar în 31 mai este proba interviu/practică.

Mai multe informații despre concurs dar și documentele care trebuie depuse la dosarul de înscriere puteți afla de pe site-ul Spitalului Municipal Sighetu Marmației.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.