VIDEO | Posturi vacante la Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a zeci de posturi vacante. Este vorba despre două posturi de asistenți medicali debutanți la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală și 38 de posturi de asistenți medicali debutanți.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale și capacitate deplină de exercițiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate și să îndeplinescă condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs. De asemenea candidații nu trebuie să fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Persoanele care își doresc să ocupe posturile vacantre trebuie să aibă diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare și certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2020.

26 februarie, ora 15.30, este data limită pentru depunerea dosarelor. În 6 martie, ora 09.00 este programată proba scrisă iar în 12 martie la ora 10.00 va avea loc proba interviu/practică. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.

Mai multe informații despre înscrierea la concurs dar și despre bibliografie se pot găsi găsi pe site-ul Spitalului Municipal Sighetu Marmației.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.