VIDEO | Postul de conducerea al Direcției de Asistență Socială Baia Mare este scos la concurs

Postul de conducerea al Direcției de Asistență Socială Baia Mare este scos la concurs. Criteriile de selecție a candidațiilor sunt făcute public pe site-ul primăriei Baia Mare.

Primăria Baia Mare anunță pe site-ul oficial organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacanță de director general Direcția de Asistență Socială.Pot candida pentru obținerea acestui post absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile de licență: asistență socială sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate; economie sau management, finanțe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durata în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Eligibili sunt și absolvenții cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale necesare ocupării unor funcții publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Concursul va constă în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în dată de 26.02.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, stradă Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la dată publicării anunțului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale A Funcționarilor Publici, precum și în presă, respectiv până la dată de 17.02.2020 inclusiv.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.