NOUTĂŢI ÎN 2012: Clasa pregătitoare, spitale privatizate, nou calcul al prestaţiilor sociale

NOUTĂŢI ÎN 2012: Clasa pregătitoare, spitale privatizate, nou calcul al prestaţiilor sociale
Introducerea clasei pregătitoare, noi evaluări la clasele a II-a şi a IV-a, privatizarea spitalelor, regândirea listelor de medicamente şi a programelor de sănătate, schimbări privind modalitatea de calcul a prestaţiilor sociale sunt câteva dintre importantele noutăţi în plan social, din 2012.
Cea mai importanta noutate în educaţie, în 2012: Clasa pregătitoare
Anul 2012 va aduce învăţământ câteva noutăţi impuse de legea educaţiei, una dintre ele referindu-se la introducerea clasei pregătitoare. Astfel, elevii născuţi în anul 2005 reprezintă ultima generaţie admisă în învăţământul primar fără să fi fost în clasa pregătitoare, din anul şcolar 2012 – 2013 aceasta devenind obligatorie.
Potrivit Legii educaţiei naţionale, măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012 – 2013.
Potrivit legii, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.
Clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică acreditate sau autorizate. Aceste clase pot funcţiona şi la grădiniţe.
Inspectoratele şcolare vor asigura înscrierea în clasa întâi a tuturor copiilor în vârstă de şapte ani şi a copiilor în vârstă de şase ani împliniţi până la data începerii anului şcolar, dacă aceştia au frecventat grupa pregătitoare şi dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali.
Astfel, unităţile de învăţământ de nivel liceal cu promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat 2011 "vor proiecta pentru clasa a IX-a, zi, un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă". Unităţile de învăţământ de nivel liceal unice la nivel de localitate, precum şi cele care au câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a sunt exceptate de aceste reglementări.
De asemenea, măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului "finanţarea urmează elevul" se aplică din anul 2012.
Tot din 2012 începe evaluarea de la finalul clasei a II-a, – evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
De asemenea, la finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de MECTS, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe.
Cuvântul de ordine în sănătate, în 2012: privatizarea
Sistemul sanitar are în faţă un an foarte dificil. Asta pentru că, la numai cinci ani de la schimbarea legii sănătăţii, respectiv în 2006, aceasta este schimbată din nou, Dacă în 2006 miza era legea spitalelor pentru eliminarea conflictelor de interese, alfel spus directorii să nu mai fie rectori sau senatori sau preşedinţi ai Colegiului Medicilor, în 2011 miza este privatizarea, cea a serviciilor de ambulanţă, a spitalelor şi a caselor de asigurări de sănătate.
Casele de asigurări de sănătate publice vor dispăre a, iar locul lor va fi luat de casele private care se interpun între CNAS şi funizorii de servicii medicale. De asemenea, statul renunţă la monopolul asupra sistemului de urgenţă, pe care îl deschide privaţilor.
Anul 2012 aduce, la nivelul Ministerului Muncii, schimbări privind modalitatea de calcul a prestaţiilor sociale şi noi instituţii.
Din 2012, în subordinea Ministerului Muncii ar urma să funcţioneze două noi instituţii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Observatorul Social, dar şi o Comisie Naţională de Economie Socială şi facilităţi fiscale pentru întreprinderile sociale care reinvestesc integral profitul.
În acest sens, au fost introduse şi sancţiuni pentru administraţia centrală sau locală, persoane fizice sau juridice care îi împiedică pe inspectorii sociali să îşi exercite controalele şi verificările.
Ministerul mai are în vedere şi înfiinţarea Observatorului Social Naţional, instituţie care, potrivit ministrului Muncii, Sulfina Barbu, ar trebui să aibă rolul de a face politici publice mult mai coerente.
De asemenea, în Legea privind economia socială, sunt prevăzute înfiinţarea unei Comisii Naţionale de Economie Socială şi facilităţi fiscale pentru întreprinderile sociale care reinvestesc integral profitul.
Acelaşi proiect de act normativ mai prevede şi sancţionarea cadrelor didactice şi a părinţilor care aplică tratamente degradante minorului, aceştia putând fi amendaţi cu sume până în 2.500 de lei, respectiv până la 1.000 de lei.
O altă modificare propusă de către MMFPS şi care va fi aplicată începând din 2012 se referă la raportarea prestaţiilor sociale la Indicatorul Social de Referinţă (ISR), măsură luată pentru "a aduce ordine în sistem".
Ministerul Mediului va continua în 2012 programul Rabla şi va demara investiţiile în zona costieră
Actul normativ prevede, pe de-o parte, o reducere a taxei de poluare cu până la 25 la sută faţă de variantele anterioare, astfel că cei care au plătit-o în vechea formă pot cere rambursarea diferenţei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.