Modificări în sistemul social pentru anul 2012

Modificări în sistemul social pentru anul 2012

  Guvernul a stabilit, prin Legea nr. 294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, valoarea punctului de pensie, a ajutorului de deces şi cotele de contribuţii de asigurări sociale. Astfel, din acest punct de vedere, anul 2012 vine cu anumite schimbări.  

Valoarea punctului de pensie rămane însă aceeaşi ca şi anul tre­cut, de 732.8 lei. Cuantumul ajuto­rului de deces, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, creş­te anul acesta la 2.117 lei, faţă de 2022 lei, cat a fost anul trecut.
  La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori cîştigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei. Nivelul mi­nim al venitului lunar asigurat înscris în decla­raţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 741 lei, iar nivelul ma­xim de 10.585 lei. Aceste cote se aplică începand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2012.
Indemnizaţia de însoţitor, ramane aceeaşi anul acesta. În cazul decesului unui mem­bru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul de deces e de 1.059 lei. Începînd cu 1 ianua­rie 2012, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensio­na­rilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv 587 lei, ace­eaşi ca anul trecut. Cîştigul sala­rial mediu brut utilizat la funda­men­tarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei, cel de anul trecut fiind 2.022 lei. Cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2012 se stabilesc după cum urmează: 31,3 % pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajator; 36,3 % pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8% da­torate de angajatori; 41,3 % pen­tru condiţii speciale, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% da­torate de angajator. În cota de con­tribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, anul trecut cota fiind de 3%.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.