Mirela Vereş, fost Director coordonator în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Maramureș, declarată incompatibilă de A.N.I.

Mirela Vereş, fost Director coordonator în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Maramureș, declarată incompatibilă de A.N.I.

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Mirela Vereş, fost Director coordonator în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Maramureș – Centrul Județean Maramureș. Mirela Veres spune ca a consultat un jurist inaintea preluarii functiei de director al APIA si ca i s-a spus foarte clar ca nu se pune problema incompatibilitatii.În urma evaluărilor demarate s-a constatat că VEREȘ Mirela Ana s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 28.05.2009 – 02.11.2009, întrucât, simultan cu deținerea calității de funcționar public – Director coordonator în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Maramureș, a deținut și calitățile de administrator la S.C. SESSLER IMPEX S.R.L. și GRUPUL DE VALORIFICARE A PRODUSELOR AGRICOLE MARAMUREȘ S.R.L., respectiv comerciant persoană fizică, încălcând, astfel, prevederile legale , prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare. conform cărora ‘functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice si in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata’
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.Mirela Veres spune ca a consultat un jurist inaintea preluarii functiei de director al APIA si ca i s-a spus foarte clar ca nu se pune problema incompatibilitatii,  deoarece ea a preluat functia de conducere din cadrul APIA Maramures in baza unui contract de management si nu a fost functionar public 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.