Ministerul Justiţiei lansează un concurs pentru ocuparea unui post la Comitetul european pentru prevenirea torturii

Ministerul Justiţiei lansează un concurs pentru ocuparea unui post la Comitetul european pentru prevenirea torturii
Ministerul Justiţiei a lansat procedura de selecţie a trei persoane, ce vor fi nominalizate în lista ce urmează a fi înaintată către Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei (APCE), ce va alege reprezentantul României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

Procedura a fost demarată având în vedere că mandatul actualului reprezentant al României expiră la data de 19 decembrie 2011. 

 
Potrivit unui anunţ postat pe site-ul MJ, România a ratificat Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante şi protocoalele sale adiţionale nr. 1 şi 2, prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 07/10/1994. 

Convenţia a creat Comitetul european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT). 

În calitate de stat parte la Convenţie, România are un reprezentant în cadrul CPT. 

Potrivit articolului 5, alineatul 1 din Convenţie, membrii CPT sunt aleşi de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei cu majoritate absolută de voturi de pe o listă de candidaţi întocmită de către Biroul Adunării Parlamentare a Consiliul Europei (APCE). În vederea elaborării acestei liste, delegaţia naţională a fiecărei părţi în Adunarea Parlamentară prezintă trei candidaţi, dintre care cel puţin doi au cetăţenia statului respectiv. 

Articolul 5, alineatul 3 din Convenţie prevede că membrii CPT sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani şi pot fi realeşi de două ori. 

În conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din Convenţie, membrii CPT sunt aleşi dintre persoanele cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competenţa lor în domeniul drepturilor omului sau care au experienţă profesională în domeniile pe care le tratează Convenţia. 

Membrii CPT sunt experţi independenţi şi imparţiali în exercitarea mandatelor lor şi activează cu titlu individual. Aceştia trebuie să fie disponibili pentru participarea la misiunile de evaluare efectuate în statele părţi la Convenţie. 

Conform Rezoluţiei nr. 1540 (2007) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind Ameliorarea procedurilor de alegere a membrilor CPT, sunt încurajate candidaturile feminine, astfel încât lista propunerilor formulate de delegaţiile naţionale să cuprindă reprezentanţi ai ambelor sexe. 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.