Controale de prevenire săptămânale

Personalul Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a efectuat, în intervalul 25.01.- 02.02.2023, 50 de controale la unități de comerț, turism, unități sanitare, unități de depozitare și unități administrativ teritoriale.

Printre neregulile cel mai des întâlnite în timpul acestor controale, pe linia respectării normelor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, au fost cele legate de blocarea căilor de evacuare, de neefectuarea mentenanței la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, neafișarea planurilor de evacuare a persoanelor, respectiv de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice.

Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecției a aplicat 293 de sancțiuni, din care 260 de avertismente și 33 amenzi în cuantum de 46.000 de lei.

Totodată, cu ocazia controalelor, specialiștii Inspecției de Prevenire au desfășurat 76 de activități de educație preventivă.

De asemenea, pentru evitarea pericolelor, pompierii recomandă cetăţenilor respectarea următoarelor măsuri de prevenire:

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

 • înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;
 • se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;
 • este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
 • este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;
 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică cu dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
 • nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 • la construcţia unei sobe se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale planşeelor;
 • în camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curăţirea duşumelelor şi a oricărui obiect aflat în încăperile respective cu substanţe inflamabile;
 • cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.
 • copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.