VIDEO | Condițiile de ieșire din țară pentru copii

În perioada vacanţei, mulţi copii călătoresc în afara graniţelor, de aceea polițiștii de frontieră le recomandă părinţilor ca înainte de plecare să verifice care sunt condiţiile de călătorie pentru cetăţenii români minori în străinătate, deoarece se întâlnesc situaţii în care acestora li se întrerupe călătoria ca urmare a neîndeplinirii cerințelor legale.

Cetăţenii români minori pot călători în străinătate în baza documentului de călătorie individual valabil – pașaport sau carte de identitate, minorii peste 14 ani, numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali. Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată să exercite drepturile şi să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Minorului care călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieşirea din România în baza documentului de călătorie individual, fără a fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.

Minorului care călătorește însoțit doar de unul dintre părinți i se permite ieșirea din țară dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia; dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

La aprecierea îndeplinirii condițiilor de ieșire din țară se vor lua în considerare inclusiv hotărârile judecătorești emise în alte state, sub rezerva recunoașterii acestora de către autoritățile române.

În ceea ce privește procedura recunoașterii hotărârilor străine, trebuie făcută distincție între hotărârile pronunțate de o instanță dintr-un stat membru UE și cele pronunțate într-un stat terț.

Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi şi nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus, sunt informați aceştia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, poliţiştii de frontieră anunţă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care iniţiază procedura aplicabila minorilor neînsoţiţi, potrivit legii.

Mai multe informații despre condițiile de ieșire din țară pentru minori puteți afla de pe site-ul Poliției de Frontieră.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.