CNAS încearcă să înlăture ceața din jurul Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate

Ca urmare a afirmaţiilor contradictorii apărute în spaţiul public referitoare la Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) şi la modul de lucru offline al furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, CNAS a ținut să facă, într-un comunicat de presă, unele precizări:

  • La ora actuală se desfăşoară testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al platformei PIAS, urmând ca atunci când acestea vor demonstra că sistemul informatic se încadrează în parametri normali de funcţionare să înceteze starea de indisponibilitate declarată anterior;
  • Starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic nu a funcţionat în această perioadă, ci faptul că modul de funcţionare al acestuia nu a corespuns în momentele de vârf de activitate standardelor tehnice referitoare la timpul de răspuns;
  • Declararea stării de indisponibilitate a inclus mai multe zile anterioare datei de 10 iulie, diferenţiat pentru diverse categorii de furnizori de servicii medicale, deoarece s-a luat în calcul că există posibilitatea ca unii furnizori să nu fi transmis în PIAS serviciile efectuate în zilele respective, până la momentul declarării indisponibilităţii, având în vedere faptul că, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, această transmitere se poate efectua în interval de trei zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv;
  • Tot conform legislaţiei în vigoare, pentru intervalul de timp în care platforma informatică a fost declarată indisponibilă se face derogare de la regula transmiterii serviciului efectuat în interval de trei zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, urmând ca transmiterea către PIAS să se poată efectua până la termenul de raportare a întregii activităţi pe lunii iulie 2019, după încheierea acestei luni. Acest termen este diferenţiat pe categorii de furnizori de servicii medicale;
  • În perioada de declarare a indisponibilităţii platformei PIAS, furnizorii de servicii medicale pot transmite online, pe loc, activitatea efectuată, sau, în cazul în care întâmpină dificultăţi de transmitere, pot efectua serviciile respective în modul de lucru offline, urmând ca serviciul să poată fi raportat ulterior. Precizăm că modul de lucru offline este utilizabil şi în perioadele în care platforma informatică funcţionează în parametri tehnici, dar furnizorii de servicii medicale întâmpină dificultăţi de comunicare cu PIAS din alte cauze (spre exemplu, din cauza furnizorului local de servicii de Internet);
  • În modul de lucru offline se efectuează practic aceleaşi operaţiuni pe calculator ca şi în modul de lucru online, singura diferenţă fiind doar faptul că transmiterea operaţiunilor efectuate către PIAS nu se face în timp real. Reamintim că la introducerea cardului de asigurat în cititorul de card se înregistrează în calculatorul respectiv amprenta de timp a momentului serviciului respectiv. De aceea, nu se justifică afirmaţiile conform cărora furnizorii de servicii medicale nu pot acorda aceste servicii;
  • Referitor la verificarea calităţii de asigurat, precizăm că în majoritatea cazurilor situaţia de persoană asigurată sau neasigurată este deja cunoscută medicului de familie sau este uşor verificabilă. Astfel, pentru anumite persoane, categoria de asigurat este aceeaşi pentru o perioadă lungă de timp, respectiv copii, pensionari, veterani de război etc. Pentru alte categorii, calitatea de asigurat este cunoscută de medicul curant, de exemplu beneficiari de programe naţionale de sănătate, iar pentru persoanele care sunt salariate, calitatea de asigurat se menţine timp de trei luni după data încetării raporturilor de muncă şi/sau serviciu. În situaţia în care medicul nu poate stabili calitatea de asigurat a unui pacient, are posibilitatea de a solicita clarificări (telefonic sau prin e-mail) casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract. Subliniem totodată că serviciile necesare în situaţiile de urgenţă medicală sunt incluse în pachetul minimal şi se acordă atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate. Prin urmare, toţi pacienţii pot şi trebuie să fie îngrijiţi, oricare ar fi situaţia sistemului informatic;
  • Decontarea serviciilor medicale efectuate se va face pe baza raportărilor ulterioare, iar în situaţia în care vor exista probleme legate de decontarea vreunui serviciu, acestea se pot soluţiona prin dialog între furnizorul respectiv de servicii medicale şi casa cu care acesta se află în contract, conform unei proceduri deja reglementate de actele normative în vigoare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.