CASA DE PENSII: Peste 3.000 de ajutoare de deces, acordate în primele nouă luni ale acestui an

CASA DE PENSII: Peste 3.000 de ajutoare de deces, acordate în primele nouă luni ale acestui an

Peste 3.000 de plăți cu titlul de ajutor de deces au fost înregistrate în primele 9 luni ale acestui an la Casa Județeană de Pensii. S-au făcut plăți de peste 14 milioane lei. 

O altă prestație de asigurări sociale la care au dreptul asigurații și pensionarii sistemului public de pensii este ajutorul de deces. În conformitate cu prevederile art.125 și art.126 din Legea nr.263/2010, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. De asemenea, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie, aflat în întreținerea sa, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului și nu realiza venituri pentru care asigurarea este obligatorie. 
Casa Județeană de Pensii Maramureș: Menționăm ca o noutate că, potrivit dispozițiilor art.129 alin.(1) lit.c din Legea nr.263/2010, astfel  cum au fost modificate prin O.U.G. nr.103/2017, începând cu data de 01.01.2018, ajutorul de deces se achită de către casele teritoriale de pensii și în cazul asiguraților sistemului public de pensii prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV, respectiv persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, funcționarilor publici, altor persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti și persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale. 
Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuantumul ajutorului de deces este de 4.162 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și 2.081 lei în cazul decesului unui membru de familie (care nu era asigurat sau pensionar) al asiguratului sau pensionarului.
În perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, s-a plătit cu titlu de ajutor de deces, în cazul decesului pensionarilor sau al unui membru de familie al acestora suma de 14.148.515 lei, pentru 3375 cazuri. În aceeași perioadă, s-a plătit cu titlu de ajutor de deces, în cazul decesului asiguraților sau al unui membru de familie al acestora suma de 907.211 lei, pentru 292 cazuri.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.