Baia Mare: Autorităţile judeţului solicită intensificarea măsurilor de prevenire a incendiilor de vegetaţie uscată

Baia Mare: Autorităţile judeţului solicită intensificarea măsurilor de prevenire a incendiilor de vegetaţie uscată

Având în vedere faptul că, în judeţul Maramureş, s-au produs, în intervalul ianuarie-martie 35 incendii de vegetaţie uscată, prefectul judeţului a solicitat în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă intensificarea măsurilor de prevenire a producerii incendiilor de vegetaţie uscată. Deţinătorii  terenurilor au procedat la curăţirea suprafeţelor de resturi vegetale şi arderea acestora, incendiile extinzându-se inclusiv în zona împădurită.

În acest context, au fost întocmite adrese la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, prin care s-a reamintit faptul că arderea vegetaţiei uscate sau a resturilor menajere, fără a asigura supravegherea acestora, mai ales în condiţii de vânt, prin amplasarea acestora în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti, adăposturilor de animale sau unde sunt amplasate furaje, poate conduce, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor la propagarea rapidă a focului, pierderea de vieţi omeneşti şi producerea de pagube materiale. Au fost dispuse adoptarea următoarelor măsuri la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale:intensificarea acţiunilor preventive de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la riscurile generate de incendierea vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole; realizarea schimbului reciproc de informaţii între structurile la nivel judeţean şi local implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă; asigurarea intervenţiilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă; executarea arderii resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor cu respectarea prevederilor legale, numai pe baza permisului de lucru cu foc şi după ce a fost informat, în prealabil, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă sau inspectorul de protecţie civilă din cadrul primăriei; îndeplinirea, de către gestionarii infrastructurilor de transport rutier şi feroviar, precum şi de către operatorii de transport care utilizează aceste infrastructuri, a obligaţiilor ce le revin pe segmentul apărării împotriva incendiilor şi al gestionării categoriilor de risc specific stabilite în competenţă; asigurarea îndepărtării zilnice a vegetaţiei uscate din zona aeroporturilor şi a locurilor de parcare a aeronavelor de către factorii de răspundere care desfăşoară activităţi în acest domeniu.
Cetăţenii vor fi informaţi despre obligativitatea solicitării de la primărie a permisului de lucru cu foc premergător executării arderilor necontrolate de vegetaţie uscată, conform art. 8 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605/579 din 05.09.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, cu modificările ulterioare.  Persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de ardere a miriştilor, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri de prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate şi cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcţie de condiţiile meteo şi specificitatea zonei. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Aprinderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Au fost întocmite adrese şi la reprezentaţii cultelor religioase din judeţ pentru a prezenta credincioşilor, cu ocazia efectuării slujbelor religioase, măsurile preventive împotriva incendiilor şi de conştientizare a populaţiei cu privire la evitarea producerii unor situaţii de urgenţă generate de lucrul cu foc deschis care să conducă la evenimente nedorite de nimeni. Autorităţile judeţului atrag încă o dată atenţia că se impune exigenţă ridicată faţă de toţi cei care nu respectă reglementările specifice, prin sancţionarea acestora, conform legii.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.