ANUNŢ PRELUNGIRE: APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 4 Măsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

Asociaţia GAL Mara-Gutâi anunţă prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative, lansată(08 aprilie-10 mai 2019), cu prelungire până în 14 iunie 2019

Data lansării Apelului de selecție: 08 APRILIE 2019

Data prelungirii apelului de selecție: 10 MAI 2019

Data limită de depunere a proiectelor: 14 IUNIE 2019

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 

Solicitanții eligibili pentru Măsura M4/1A:

Beneficiari direcți:

Furnizorii de servicii de consiliere sau de formare, care dispun de personal calificat și de formare periodică, precum și de experiență consultativă și de fiabilitate în ceea ce privește domeniile de consiliere.

Tipuri de beneficiari direcți:

  • PFA, II, SRL, ONG, unități de învățământ

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic 

Fondul disponibil pentru măsură: 20.000 Euro. 

Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 20.000 Euro.

Intensitatea sprijinului:  100%  din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși suma și rata de sprijin de 1.500 euro pe serviciu de consiliere, conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 08 aprilie-14 iunie 2019 

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 14 iunie 2019. 

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.  

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Mãsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro. 

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii M4/1A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura M4/1A este 10 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.   

Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare sunt: sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează sa raporteze către GAL toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar se găsește pe site-ul www.gal-maragutai.ro şi la sediul GAL. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plãții, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plații. 

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.