ANUNŢ DE PARTICIPARE: în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile cultură, tineret, sport

Județul Maramureș invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile, fundațiile și structurile sportive constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, tineret și sport.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Sursa de finanțare a contractelor: bugetul județului pe anul 2024.
 3. Valoarea alocată pe domenii de finanțare:
  • 660.000 lei – domeniul cultură;
  • 500.000 lei – domeniul tineret;
  • 1.000.000 lei – domeniul sport.
 4. Durata proiectelor: până la data de 13.12.2024.
 5. Data și ora-limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal – Legea nr. 350/2005, art. 20 alin. (2): 19.04.2024, ora 12:00. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului.
 6. Propunerile de proiect se depun la Registratura Judeţului Maramureş din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46 – camera 25.
 7. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte, pentru fiecare domeniu de finanțare, este postată pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare.
 8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisiile de selecție, în perioada 22.04.2024 – 22.05.2024.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 63/02.04.2024.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.