Acțiunile de control al ITM Maramureș au vizat domeniile transporturilor rutiere, industria extractivă de suprafață și exploatare forestieră și transport tehnologic a masei lemnoase

Inspecția Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă, în realizarea Programului cadru de acțiuni pentru anul 2023, în perioada septembrie – octombrie 2023 a desfășurat acțiuni de control, vizând modul de respectare a prevederilor legale, a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în domeniile transporturilor rutiere, industria extractivă de suprafață și exploatare forestieră și transport tehnologic a masei lemnoase.

În domeniul transporturilor au fost efectuate un număr de 9 controale, fiind identificate 5 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate
și au fost aplicare 5 sancțiuni contravenționale sub forma avertismentului.

În domeniul industriei extractive de suprafață – cariere și balastiere, au fost realizate un număr de 15 controale și au fost identificate un număr de 9 neconformități
pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.

Au fost dispuse 19 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi în suma de 8.500 lei și a fost dispusă măsura opririi din funcțiune pentru două echipamente de muncă. Printre deficiențele constatate sunt lipsa de protectori la echipamentele muncă, lipsa legăturilor sau verificare a legăturilor la centurile de împământare, instruiri insuficiente, etc.
În domeniul exploatării în parchete forestiere și transportul tehnologic a masei lemnoase, au fost realizate un număr de 19 controale, fiind identificate un număr de 32 de neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.

Au fost aplicate un număr de 32 de sancțiuni din care 3 amenzi în valoare totală de 15.000 lei și a fost dispusă oprirea din funcțiune a 7 echipamente de muncă. Cele mai frecvente deficiențe constate în acest domeniu sunt: lipsa autorizației ISCIR la macaraua de pe auto-platforma de transport bușteni, neutilizarea echipamentelor individuale de protecție, nu este realizată delimitarea locurilor periculoase și dificile de exploatat.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.