VIDEO | A început înscrierea pentru admiterea la liceu

Completarea opţiunilor elevilor în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu a început astăzi potrivit calendarului Ministerului Educaţiei. Completarea opţiunilor se poate face fie în unitatea de învăţământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

Conform Ministerului Educației în intervalul 2 – 8 iulie, se vor completa opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţi şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

”S-a emis un ordin de ministru prin care este prevăzută actualizarea calendarului admiterii și lucrul acesta a fost necesar pentru a veni în sprijinul și a acelor candidați care susțin examenele de evaluare națională în această perioadă, adică este vorba de etapa specială a admiterii”, a precizat Ligia Duruș, inspcetor școlar.

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Absolvenţii care doresc să participe la admitere într-un alt judeţ vor completa fişele de înscriere în aceeaşi perioadă, 2 – 8 iulie, fie la unitatea de învăţământ de provenienţă, fie vor transmite electronic opţiunile la unitatea de învăţământ absolvită sau, doar în situaţii excepţionale, la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe.

”Toate opțiunile se compltează la unitatea de învățământ de proveniență a candidaților. Este important să se treacă un număr cât mai mare de opțiuni astfel încât elevul să nu rămână pe dinafară. Desigur aceste opțiuni se vor trece în ordinea preferințelor. Este foarte important de reținut că există 3 posibilități de completare a opțiunilor, prima este cea de completare a fișei de înscriere cu toate opțiunile la școală, sigur cu o programare prealabilă și lucrul acesta se face cu asistența dirigintelui clasei. A doua posibilitate este să se completeze acasă elevul împreună cu părintele, tutorele, și apoi să se scaneze și să se transmită școlii, evident că și în cazuș acesta pot să beneficieze de consilierea dirigintelui clasei. A treia varinată și care se referă numai la acei candidați care doresc să se înscrie în alt județ, decât cel de provenineță, este cu privire la înscrierea la centrul special care este organizat în județul respectiv”, a adăugat Ligia Duruș, inspector școlar.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.