VIDEO | 84,99% rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2020

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

  • Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 59,32%, superior în raport cu procentele consemnate în ultimii trei ani: 47,45% în 2019, 43,77% în 2018, respectiv 45,84% în 2017.
  • Niciun candidat nu a obținut nota 10.423 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 787 de candidați din totalul de 875 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 713 lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei,  iar lucrările a doi candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.
  • Din promoția curentă, 55 dintre candidați (63,22%) au obținut note peste 7 (șapte)–(49,43% în 2019, 49,58% în 2018, respectiv 37,80% în 2017).

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul InspectoratuluiȘcolar Județean Maramureș, la sediile celor trei centre de concurs și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.