780.000 lei pentru proiecte din domeniul cultură și tineret la Consiliul Județean Maramureș

Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș invită persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoane juridice de drept public ori privat, române sau străine, înființate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, respectiv persoanele juridice fără scop patrimonial, asociațiile și fundațiile constituite conform Legii tinerilor şi îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pe domeniile cultură şi tineret.

 

Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: suma totală alocată din bugetul județului este de 780.000 lei din care 380.000 lei pentru domeniul cultură și 400.000 pentru domeniul tineret. Limita superioară a finanţării nerambursabile, care poate fi acordată unui proiect este în valoare de 50 mii lei.

Durata proiectelor: până la data de 15.12.2023.

Data și ora – limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal – Legea nr. 350/2005, art.20, alin.(2): 30.06.2023 ora 12:00. Motivul termenului de 19 zile se datorează necesității de demarare a proiectelor pe domeniile cultură şi tineret.

Adresa la care se depun propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46 – camera 25.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare/cultură/tineret.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie cu respectarea principiilor prevăzute la procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face în perioada 03-21.07.2023.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.