23 de proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 22 iunie

Consiliul Județean Maramureș se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 22 iunie, ora 13:00, care se va desfășura în Sala „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş, cu prezență fizică.

Proiectul ordinii de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2023 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Pasaj Italsofa” Baia Mare- Groși ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Maramureș, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” ;
4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare a Patrimoniului Natural al județului Maramureș pentru perioada de programare 2021-2027 (N2027MM) ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș” ;
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Valea Chioarului a imobilului –construcție și teren – situat în comuna Valea Chioarului, localitatea Mesteacăn, str. Morii, nr. 26 ;
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra cotei de ½ din spațiul comercial înscris în CF 56506-C2 Sighetu Marmației, parte din imobilul monument istoric ”Casa Clericală Ucraineană”, situat în Municipiul Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă, nr. 7 ;
8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil – construcție aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87 ;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramures în perioada 2022-2023 modificat;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a Judeţului Maramureş, actualizată ;
11. Proiect de hotărâre privind depunerea în parteneriat a proiectului ”OPEN REGIO CULTURE – Co-crearea unui mediu de accesibilitate la resursele culturale pentru persoanele cu nevoi speciale”, în cadrul apelului al II-lea de proiecte al programului INTERREG EUROPE 2021-2027;
12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru organizarea Taberei școlare internaționale pentru elevi din Ucraina în județul Maramureș;
13. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea proiectului de interes județean „Încurajarea performanței și a excelenței în educație, prin premierea absolvenților – Șefi de promoție din anul școlar 2022 – 2023 din județul Maramureș” ;
14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Concursului Național de Fizică și Chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum” ;
15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea evenimentului cultural „Operă pentru maramureșeni”;
16. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului “ Flori de sânziene” ;
17. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului Folcloric Interjudețean „Florile Someșului”;
18. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureș la organizarea Festivalului Internațional de Interpretare „Ursulețul de Aur” ;
19. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea proiectului sportiv „Raliul Maramureșului – etapa a III-a a Campionatului Național de Raliuri Betano 2023” ;
20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Maramureş la realizarea proiectului sportiv „Cupa României la Beach Handball”, ediția I;
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 94/2023 privind repartizarea pe destinații a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2023 pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult ;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții modificat, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții modificat, la Muzeul Județean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.