20 de proiecte pe proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș din 31 martie

20 de proiecte se află pe proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș din 31 martie.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Piață tradițională în localitatea Târgu Lăpuș”;

2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații aparținând domeniului public al Județului Maramureș de la Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România;
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Maramureș a unui teren, înscris în CF 52150 Fărcașa, nr. cadastral 52150, în scopul obținerii titlului de ”Parc Industrial” ;
 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, situat în Municipiul Baia Mare, P-ța Libertății, nr. 10, ap. 12 ;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport județean de persoane 2013 – 2022, prin modificarea unui capăt de traseu și reducerea numărului de zile de circulație;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate în domeniul public și privat al județului Maramureș, în perioada 2021-2022;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de modificare temporară a structurii organizatorice de paturi la Spitalul Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor ce se plătesc de către Consiliul Județean Maramureș pentru diferite structuri associative, pe anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Asociația Clubul Sportiv de Fotbal Feminin Baia Mare – echipa de fotbal feminin ACS Fotbal Feminin Baia Mare;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Clubul Sportiv Știința Baia Mare – echipa de volei masculin CS Ştiinţa Explorări Baia Mare;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare – echipa de șah masculin;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de șah feminin;
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență pentru anul 2022;
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Maramureș, prevăzut în bugetul Județului Maramureș pe anul 2022 ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2022;
 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramures nr. 54/2022 privind participarea Județului Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, la finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes județean „Cooperarea privind creșterea capacității operaționale la nivelul Județului Maramureş în vederea asigurării eficiente și unitare a asistenței umanitare adecvate pentru persoanele refugiate/intrate pe teritoriul României și pentru cetățenii și autoritățile publice de pe teritoriul Ucrainei”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru R.A “Aeroportul Internațional Maramureș”;
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă  ”Aeroportul Internațional Maramureș”;

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.