20 de angajări fără concurs la Spitalul Sighet

Spitalul Municipal Sighetu Marmației – spital care asigură asistența medicală pentru cazuri confirmate și suspecte de COVID-19 primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durata determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la încetarea stării de alertă, personal contractual:

– 1 post de nutriționist- dietetician la Compartimentul Dietetică
– 1 post de îngrijitor la Serviciul Anatomie Patologică
– 1 post de analist (programator) ajutor debutant la Serviciul Informatica, Evaluare si Statistica Medicala
– 2 posturi de muncitori necalificat la Serviciul Administrativ- Bloc Alimentar
– 1 post de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ- Formatia Aprovizionare, manipulare, depozitare, deservire mijloace de transport
– 3 posturi de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ, Formația intreținere spații verzi
– 2 posturi de muncitor IV (instalator ) la Serviciul Tehnic — Echipa Intretinere si Reparatii Instalatii. de apa, iluminat si oxigen
– 2 posturi de muncitor IV (Zugrav) la Serviciul Tehnic — Echipa Intretinere si Reparatii Cladiri
– 1 post de muncitor I (electrician)) la Serviciul Tehnic — Echipa Intretinere si Reparatii Instalatii de apa, iluminat si oxigen
– 2 posturi de muncitor IV (electrician ) la Serviciul Tehnic — Echipa Intretinere si Reparatii Instalatii de apa, iluminat si oxigen
– 1 post de muncitor IV ( lacatus mecanic) la Serviciul Tehnic — Echipa Intretinere si Reparatii Instalatii de apa, iluminat si oxigen
– 1 post de muncitor IV( frizer)
– 1 post de curier la Serviciul Administrativ
– 1 post de arhivar debutant la Serviciul Administrativ

Pentru înscrierea la selecția de dosare candidații vor prezenta un dosar de selecție care va conține următoarele documente:
a) formular de inscriere la selectie dosare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ;
b) copia actului de identitate (B.I./C.I.) sau pasaport ;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor-copie diploma si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului; certificat membru OAMGMAMR si aviz anual sau adeverinta ;
d) carnetul de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca, REVISAL.;

e) cazierul judiciar pang la sustinerea interviului sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de selectie cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu in data de 15.11.2021, ora 10.00;
0 adeverinta medicala care so ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii selectiei de dosare de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae
h) alte documente relevante :
-un opis al documentelor depuse;
-copie dupa certificatul de casatorie(unde este cazul)
Actele prevazute la alin. l lit. b)- d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarele se depun in perioada 08.11.2021 — 12.11.2021, pana la ora 15,30 la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, situat in str.Avram Iancu, nr.22. Mai multe amănunte aici.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.