16 proiecte de hotărâre la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 28 februarie
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului județului Maramureș pe anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului monument istoric, situat în localitatea Petrova, nr. 793 ;
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare la  Serviciul Public Județean SALVAMONT Maramureș a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Maramureș, situat în Groșii Țibleșului, 173;
 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean și înscrierea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Maramureș, a unei construcții -”Foișor și cuptor gastronomie tradițională”- situate în municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 1 ;
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea anulării numerelor cadastrale aferente unor tronsoane ale drumului județean DJ 185 identificate în CF 50515 Bistra, CF 50833 și CF 50834 Rona de Sus, CF 51470 Bocicoiu Mare, ca urmare a suprapunerii  cu tronsoane de drumuri forestiere;
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Acordul de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în proiectul ”Furnizare de servicii sociale integrate în comunitate” POCU 2014 -2020;
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Aditional la Acordul de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în proiectul ”Tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 2014 -2020;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Maramureș pentru anul 2022;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Drumuri-Poduri Maramureș SA;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Maramureș;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Maramureș în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş, respectiv a membrului supleant în Comisia de evaluare a probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la  Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
 14. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș” ;
 15. 15.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu   în  cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ” Aeroportul Internațional Maramureș”;
 16. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu  în  cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Comercială ” Parcuri Industriale Maramureș S.A.”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.