Şoferii români pot completa, începând de luni, cererile de restituire a diferenţelor de taxă auto

Şoferii români pot completa, începând de luni, cererile de restituire a diferenţelor de taxă auto

Formularele-tip prin care şoferii români pot solicita returnarea diferenţei de taxă auto plătită după data de 1 iulie 2008, se găsesc, începând de luni, la toate direcţiile financiare din subordinea Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală /ANAF/.Potrivit informaţiilor Ministerului Mediului şi Pădurilor /MMP/, persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca diferenţă, începând de vineri, 13 ianuarie 2012, au la dispoziţie, pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu /AFM/, formula de calcul prevăzută de lege şi care va fi utilizată şi de către organele fiscale.Fiscul a stabilit, de asemenea, modelul şi conţinutul formularelor necesare, în funcţie de specificul contractului, de leasing, vânzare directă etc.Astfel, cei care constată că au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de restituire, însoţită de următoarele documente, în original sau în copie: documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/taxei speciale pentru autoturisme (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. În cazul în care o persoană care solicită returnarea diferenţei de taxă de poluare nu mai deţine chitanţa prin care să facă dovada achitării acesteia, poate obţine o copie a documentului direct de la instituţia unde a fost efectuată plata.Restituirea sumei solicitate se va face în intervalul de 45 de zile de la depunerea cererii, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume. Pe de altă parte, Fiscul a anunţat, la finele săptămânii trecute, că va calcula taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi va emite decizia în termen de două zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete. Prin excepţie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, calcularea taxei pentru emisiile poluante şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.Valoarea în lei a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.