SIGHET: Toate punctele de pe ordinea de zi aprobate de Consiliul Local în şedinţă ordinară

SIGHET: Toate punctele de pe ordinea de zi aprobate de Consiliul Local în şedinţă ordinară

Consiliul Local Sighet a fost convocat astăzi în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi au fost trecute 14 puncte de discuţie. Printre acestea şi proiectul iniţiat de primarul municipiului Sighetu privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei a sălii de spectacol cinematografic Unirea şi proiectul privind aprobarea majorării contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali la întreţinerea copiiilor în creşele din cadrul Serviciului Public Comunitar de Asistenţă Socială. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate de Consiliul Local.

Consilierii locali s-au pus de accord şi în ceea ce priveşte celelalte puncte de pe ordinea de zi, astfel s-a votat majoritar pentru proiectul iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind modificarea componenţei  unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației, proiectul privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Sighetu Marmaţiei, proiectul privind aprobarea reorganizării Comisiei municipale pentru organizarea circulaţiei, proiectul privind constituirea Comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, proiectul privind constatarea încetării Contractului de asociere nr. 6786/1999 încheiat cu S.C. Giuleşteana S.R.L. Sighetu Marmaţiei şi revocarea Hotărârii nr. 27/1999, proiectul privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 12/2012 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea atestării imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Lucian Blaga nr. 31 la domeniul privat al municipiului Sighetu Marmaţiei precum şi efectuarea unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară, proiectul  privind aprobarea atestării imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Lucian Blaga nr. 78 la domeniul privat al municipiului Sighetu Marmaţiei precum şi efectuarea unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară, proiectul privind aprobarea atestării imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Iuliu Maniu nr. 24 ap. 3 la domeniul privat al municipiului Sighetu Marmaţiei precum şi efectuarea unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară,  proiectul privind numirea reprezentantului municipiului Sighetu Marmaţiei  în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş, proiect iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetu Marmaţiei pe anul 2012, proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi realizarea obiectivului de investiţie "Construire Grup sanitar, branşament apă, racord canal şi branşament electric" în Piaţa Centrală Agroalimentară situată în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Vasile Alecsandri nr.8.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.