Rezultatele la examenul național pentru definitivare în învățământ, la nivelul județului Maramureș înainte de contestații

La nivelul județului Maramureș, din totalul de 212 candidați înscriși la acest examen, au participat 194 de candidați, 10 au absentat, 8 s-au retras. Rata de promovare înregistrată (înainte de contestații) este 67,50% (63 de candidați nu au promovat, 126 au obținut medii între 8,00 și 9,99, iar 5 candidați au obținut note de 10).

I.S.J. Maramureș precizează că, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

În conformitate cu metodologia de examen, condițiile care trebuie să fie îndeplinite cumulativ, pentru a promova examenul, sunt următoarele:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
  • media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 27 iulie și joi, 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe titularizare.edu.ro în data de 4 august 2022.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.