VIDEO | Precizări legate de creşterea salariului minim pe economie

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş informează că potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern.nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu  data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară  este de 2.300 lei. Reprezentanții Casei de Pensii au explicat și ce modificări rezultă în urma acestor modificări.

Indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, republicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată. În consecinţă, indemnizaţia acordată în temeiul Legii 8/2006, republicată, nu poate depăşi suma de 4 600 lei începând cu data de 13 ianuarie 2021.

”Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În consecinţă, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare este de 2.300 lei” precizează Casa Judeţeană de Pensii Maramureş.

De asemenea, salariul minim brut pe ţară garantat în plată de 2 300 lei se va utiliza şi în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr.163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021. Cuantumul contribuţiei de asigurare socială este de 575 lei/lună.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.