„Planul de amenajare a teritoriului județean”,  relansat în procedură de achiziție publică

Consiliul Județean Maramureș relansează procedura de achiziție publică de atribuire a contractului de servicii privind elaborarea „PATJ – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean”.

 Astfel, este în desfășurare procedura de atribuire a contractului de achiziție publică “Servicii actualizare documente strategice suport – Planul de Amenajare a Teritoriului Județean” aferent proiectului „Mara Strategy”, cod SIPOCA 556 / cod SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

 Valoarea totală estimată a contractului este de 1.260.504,20 lei (fără TVA). Principala sursă de finanțare o va constitui bugetul local al județului Maramureș, conform HCJ MM nr. 57/22.04.2021 privind aprobarea bugetului Județului Maramureș pe anul 2021, la care se va adăuga finanțarea din Fonduri Europene, în cadrul proiectului MaraStrategy.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 21.12.2021, ora: 15:00. Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. CN1036676: http://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130998

 Valoarea totală a proiectului Mara Strategy este de 4.885.779,27 lei, iar documentele ce urmează să fie elaborate în urma licitației reprezintă rezultate asumate în cadrul proiectului „Mara Strategy”. Amănunte regăsiți la adresa www.marastrategy.maramures.ro

  

Date de contact:
Dan Cocoşilă – Manager proiect   Paul Szaniszlo – Expert comunicare proiect
dan.cocosila@maramures.ro         paul.szaniszlo@maramures.ro

 

Biroul de presă al Consiliului județean Maramureș

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.