Mod de utilizare a urnei speciale la referendum

Mod de utilizare a urnei speciale la referendum

Preşedintele B.E.J., judecător Delia Brânduşa Giuroiu, a declarat că pentru a evita supraîncărcarea activităţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, prin depunerea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale de către conducerea instituţiilor sanitare sau de ocrotiri speciale, respectiv asigurarea unui număr suficient de buletine de vor, Biroul Electoral Central a decis prin Hotărârea nr. 11/2012  întocmirea de tabele centralizatoare cuprinzând numele, prenumele, codurile numerice, seriile şi numerele actelor de identitate, precum şi domiciliul acestora,
            Tabelele centralizatoare vor fi întocmite de către conducerea instituţiilor sanitare sau de ocrotiri speciale şi depuse la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, între orele 18.00-20.00, în data de 28 iulie.
            Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate care nu se află în instituţii sanitare sau de ocrotire pot fi depuse de orice persoană, inclusiv în ziua desfăşurării procesului electoral la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare.
            Preşedinţii birourilor secţiilor de votare vor fi prezenţi în ajunul zilei referendumului, între orele 18.00-20.00 pentru în dreptul rubricii cu semnătura alegătorului/alegătorilor din copia de pe lista electorală permanentă menţiunea V.U.S (votează cu urna specială).
       În cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt cuprinse în tabele centralizatoare sau în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, nu sunt înscrise în copia de pe lista electorală permanentă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului realizează următoarele operaţiuni: trece datele de identificare ale persoanelor netransportabile, prevăzute în tabelele centralizatoare, pe un formular/formulare de listă electorală suplimentară; semnează şi ştampilează cu ştampila de control formularul /formularele de listă electorală suplimentară.
       În data de 29 iulie, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral, însoţit de pază se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială. Aceştia vor avea asupra lor toate materiale necesare exercitării dreptului la vot, (buletine de vot, o ştampilă cu menţiunea „Votat”, o tuşieră, cel puţin un pix de culoare albastră şi formularul /formularele de listă electorală suplimentară care conţin datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale),  iar urna specială este sigilată prin aplicarea ştampilei de control al secţiei de votare. Odată ajunşi la adresa unde se află alegătorul/alegătorii netransportabil, membrii echipei vor solicita alegătorului să îşi prezinte actul de identitate.       Membrii echipei care însoţesc urna specială se vor asigura că alegătorul netransportabil semnează în formularul de listă electorală suplimentară în dreptul datelor privind identitatea sa, după care înmânează acestuia un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „Votat” şi tuşiera. Membrii echipei au obligativitatea de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea secretului votului.
      Alegătorii netransportabili care votează prin intermediul urnei speciale nu sunt radiaţi din listele electorale existente la secţia de votare.
Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea semnăturilor din copia de pe lista electorală permanentă sau din listele electorale suplimentare, inclusiv cele folosite la votarea prin intermediul urnei speciale.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.