Ministerul Educației și Cercetării organizează o procedură de selecție pentru completarea Corpului de Experţi al Serviciului Control

Selecţia se adresează exclusiv cadrelor didactice din centre școlare de educație incluzivă – școli speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) și se desfășoară în baza metodologiei specifice, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.650/30.06.2020, respectiv în interiorul calendarului de mai jos (anexa 1 a ordinului de ministru):

  • 1 septembrie 2020: afişarea pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării a metodologiei de selecție și a alocării numărului de locuri per județ/municipiul București
  • 2 – 16 septembrie 2020Etapa administrativă – încărcarea și verificarea documentelor prevăzute la art. 4, alin (2) din metodologia de selecție
  • 23 septembrie 2020: afişarea listei cuprinzând candidaţii admişi în etapa administrativă
  • 24 septembrie – 4 octombrie 2020: Etapa de evaluare a probelor practice
  • 7 octombrie 2020: afişarea rezultatelor evaluării probei practice, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni, înainte de contestații
  • 8 – 9 octombrie 2020: depunerea contestațiilor
  • 12-14 octombrie 2020: soluționarea contestațiilor
  • 19 octombrie 2020: afișarea listei finale a candidaților, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni
  • 30  octombrie 2020: emiterea ordinului de ministru privind componența actualizată a Corpului de Experți.

► Alte informații utile (toate materialele de mai jos sunt fișiere pdf)

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.