Maramureş: Primarii maramureşeni au fost avertizaţi să ia măsuri de prevenire împotriva inundaţiilor

Maramureş: Primarii maramureşeni au fost avertizaţi să ia măsuri de prevenire împotriva inundaţiilor

Primarii maramureşeni au fost avertizaţi să ia măsuri de prevenire împotriva inundaţiilor, ca urmare a posibilităţii topirii zăpezii, datorită precipitaţiilor sub formă de ploaie şi lapoviţă, dar şi încălzirii vremii.

În acest sens, li s-a impus realizarea de activităţi pentru întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos, aluviunilor şi a deşeurilor din secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor şi decolmatarea gurilor de canalizare. De asemenea, au fost solicitate măsuri de monitorizare pentru a evita blocarea cu plutitori şi gheţuri, în special în zonele unde sunt amplasate gospodării, poduri rutiere şi de cale ferată, prizelor de apă, de evacuare a apei din incinte. O atenţie deosebită trebuie acordată zăpezii depuse pe acoperişurile imobilelor şi a ţurţurilor de gheaţă formaţi la streaşina caselor sau acoperişurilor şi care odată cu încălzirea condiţiilor meteorlogice se pot încălzi şi pune în pericol sănătatea cetăţenilor, a proprietarilor sau persoanelor care trec pe trotuare şi căi de acces.
Primarii, în calitatea lor de președinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, au obligaţia de a folosi toate mijloacel existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii produse de revărsări ale cursurilor de apă, scurgeri de pe versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, aşa cum sunt ele delimitate în planul local de apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluărilor accidentale. Declanşarea acţiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planului de apărare aprobat, fac referire la:  supravegherea permanentă a zonelor de risc; la dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;  la supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate; la stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din zonele inundabile sau la evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare. Alte măsuri preventive prevăd:asigurarea participării forţelor de intervenţie alcătuite din personalul serviciului voluntar pentru situații de urgență la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; asigurarea asistenţei medicale. Pentru a evita punerea în pericol a  vieţilor cetăţenilor şi pentru a limita eventualele pierderi de bunuri, este necesar ca populaţia să fie pregătită să contribuie la prevenirea şi la înlăturarea efectelor inundaţiilor. De aceea, este bine să cunoască următoarele obligaţii: să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite; să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse de autorităţile competente; să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii de urgentă despre care iau cunoştinţă.
 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.