VIDEO | Întâlnirea Consorțiului Regional Nord-Vest. La activitate au participat inspectorii școlari generali din regiune

Recent Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș au organizat, la Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, o întâlnire de lucru a Consorțiului Regional Nord-Vest, în cadrul proiectului cofinanțat din POCU „ReCONECT – Adaptare la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației”. La activitate au participat inspectorii școlari generali din regiune.

Prin proiect se urmărește implementarea unui mecanism de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii, respectiv a unui mecanism de anticipare a nevoii de calificări și competențe pe piața muncii.

”În cadrul acestei activități, s-a discutat despre nevoia de corelarea a celor două mecanisme de lucru pentru realizarea unei analize diagnostice și prognostice, prin care să se ajungă la obținerea de rezultate cât mai bune ale absolvenților instituțiilor de învățământ și companiilor, dar și pentru a contribui la crearea unei economii cât mai prospere. Un alt subiect discutat a vizat neconcordanța competențelor cerute pe piața muncii cu cele oferite de către absolvenții instituțiilor de învățământ, care conduce la apariția de numeroase consecințe negative, atât pentru tinerii absolvenți și companii, dar și pentru economia țării și societatea în ansamblu” au precizat reprezentanții ISJ Maramureș.

În atenția participanților au stat și aspecte privind reducerea discrepanțelor dintre competențele cerute de contextul economic actual și cele oferite de sistemul de educație și formare; anticiparea necesarului de competențe din viitor; nevoia de identificare amăsurilor eficiente care să vizeze participarea deplină pe piața muncii a resurselor de forță de muncă disponibilă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.