VIDEO | În perioada 10 mai – 31 iulie 2021 se va desfăsura Recensământul Agricol

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021 în România se va desfăsura Recensământul General Agricol -faza de colectare a datelor referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură precum și măsurile de dezvoltare rurală.

Recensământul General Agricol este o acţiune care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.

La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic (activități agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole/și sau deţinerea de animale și care obţin produse agricole și/sau păstrează suprafețe în bune condiţii agricole și de mediu).

La recensământ sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole precum; modul de utilizare a terenului, efectivele de animale, adăposturile pentru animale, agricultura ecologică, etc. Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidențiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice, codul numeric personal colectat la recensământ este criptat.

Constituie contravenții următoarele fapte; obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ in efectuarea înregistrărilor si controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice; refuzul furnizării informațiilor prevăzute in chestionarul de recensământ și furnizarea de date si informații eronate sau incomplete, contravenţiile mentionate se sanctioneaza cu amenda de la 1.000-5.000 lei.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.