În Maramureș rata de promovare la definitivat este 83,78%

La examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar (sesiunea 2023), în urma soluționării contestațiilor depuse după desfășurarea probei scrise, în județul Maramureș rata finală de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este 83,78%.

După evaluarea contestațiilor depuse, 186 de candidați din județul Maramureș au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), cu 3 mai mulți față de prima afișare (183). În raport cu prima afișare (rezultate inițiale) din sesiunea 2023 (82,40%), se constată o creștere de 1,38% (76,97%).

Rezultatele finale au fost publicate în 1 august, pe site-ul http://definitivat.edu.ro/ și în centrele de examen.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovatun candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisăNota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Astfel, dacă un candidat obţine nota 10 la ambele inspecţii şi la portofoliu, pentru a promova examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, respectiv pentru a obţine media 8 (opt), trebuie să fie notat cu cel puțin 7,15 la proba scrisă.

Candidaţii au avut de îndeplinit cumulativ următoarele condiţii prevăzute de metodologia de examen:

  • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”;
  • au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional,dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.